TIETOSUOJA

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Olecranon Oy (Y-tunnus: 1859485-5 ALV rek)
Kelohongantie 16, 15200 Lahti, Finland

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Ari Pellinen
Puhelin +358 3 733 1234
Sähköposti ari.pellinen@olecranon.fi

REKISTERIN NIMI

Olecranon Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Perusteena on oikeutettu etu tai suostumus. Henkilö on rekisteröitynyt Olecranonin asiakkaaksi tai ostanut
Olecranonilta tavaraa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Olecranonin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely
sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin
tarkoituksiin. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan
henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja
käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Olecranonin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Olecranon saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen
ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin
palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Olecranonin asiakassuhteen
ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Olecranonilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona,
ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla
on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Olecranonin asiakaspalveluun, sähköpostitse
info@olecranon.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
Analyysi ja profiilitiedot
Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Olecranon Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Olecranonin käytössä, paitsi Olecranoin käyttäessä ulkoista
palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan
luovuteta Olecranonin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi
luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Olecranonin tai sen
yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä
mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on
rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut
tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan rekisteriä koskeviin kysymyksiin 2-5 arkipäivän kuluessa.

TIETOJEN POISTAMINEN

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai
perintätoimet estä tietojen poistamista.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme tietojasi vain tarvittavan ajan, kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen
velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden
asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

KOLMANNEN OSAPUOLEN LINKIT

Jotta voisimme tarjota sinulle lisäarvoa, voimme myös sisällyttää sivuillemme kolmannen osapuolen
linkkejä. Näillä linkitetyillä sivustoilla on erillinen ja riippumaton tietosuojakäytäntö. Emme siis ole
vastuussa näiden linkitettyjen sivustojen sisällöstä ja toiminnasta. Pyrimme kuitenkin suojelemaan sivuston
eheyttä ja otamme mielellämme vastaan palautetta näistä linkitetyistä sivustoista (myös jos tietty linkki ei
toimi).

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti
tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta
käsittelemiseltä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Olecranonin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.

OLECRANON.FI -SIVUSTON KÄVIJÄSEURANTA

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google
Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella
sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen
koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen
palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä
raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa
asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston
toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä
mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi Olecranon.fi sivustolla voi olla käytössä muitakin
käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Näiden ohjelmistojen käyttöjaksot eivät tyypillisesti ole jatkuvia ja monissa
tapauksissa niiden luonne on testata ohjelmistoa Olecranonin muihin tarpeisiin kuin hyödyntää ohjelmistoja
varsinaiseen Olecranon.fi sivuston kävijöiden analysoimiseen.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google
Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen
perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää
esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren
liikkeiden tunnistamiseen Olecranon.fi sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla
kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän
demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista

kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista
tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta
pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa Olecranon.fi sivuston lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi
estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout